Biała lista podatników VAT

Podatek liniowy - Elisoft Blog

Jeszcze do niedawna w naszym kraju funkcjonowały trzy osobne wykazy podmiotów VAT. Każdy z nich dotyczył innej grupy – podatników zarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru. W celu ujednolicenia informacji, od 1 września 2019 roku, zastąpiono je jednym wykazem – białą listą podatników VAT. Czym jest, z jakich elementów się składa i jakie informacje można na niej znaleźć?

Czym jest biała lista podatników VAT i jakie są jej elementy?

Biała lista podatników VAT jest rejestrem, który pozwala na sprawdzenie, czy kontrahent jest płatnikiem VAT. Obejmuje ona:

  • podatników zarejestrowanych;
  • podatników niezarejestrowanych oraz wykreślonych z wykazu;
  • podatników, którzy zostali przywróceni do rejestru.

Stworzenie listy miało na celu ułatwienie przedsiębiorcom odnajdywanie informacji o kontrahentach oraz usprawnianie ich weryfikacji. Co więcej, dzięki białej liście podatników VAT można dowiedzieć się, dlaczego danej firmie odmówiono rejestracji, wykreślono ją z wykazu albo przywrócono do rejestru.

Jest ona bezpłatna i ogólnodostępna w postaci elektronicznej bazy danych. Za jej prowadzenie oraz uaktualnianie odpowiedzialny jest szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Co należy zrobić, aby znaleźć się na białej liście podatników?

Wszelkie informacje pobierane są z rejestrów publicznych, dlatego w tym celu, nie jest wymagane jakiekolwiek działanie. Podatnik ma natomiast możliwość sprostowania danych znajdujących się w wykazie – wystarczy w tym celu złożyć wniosek do szefa KAS.

Jakie informacje o podatniku zawiera biała lista?

Wykaz zawiera wszelkie niezbędne informacje o każdym podatniku, co pozwala na jego dokładną weryfikację. Znajdują się w nim między innymi:

  • nazwy firm oraz imiona i nazwiska właściciela;
  • numery KRS, NIP, REGON;
  • adresy firm;
  • imiona i nazwiska prokurentów i wspólników, a także ich dane, w tym NIP;
  • daty i podstawy prawne dotyczące rejestracji, wykreślenia oraz przywrócenia do rejestru;
  • numery rachunków rozliczeniowych.

Dzięki tym informacjom, każdy przedsiębiorca ma możliwość określenia statusu podatnika, zweryfikowania danych o firmie czy jej rachunku bankowego.

Jak przeszukiwać białą listę podatników VAT?

Wykaz jest dostępny online, dzięki czemu pozyskiwanie informacji dotyczących podatnika jest bardzo proste. Można to zrobić, wpisując nazwę firmy, jej numer NIP czy REGON. Możliwe jest również łatwe znalezienie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – w tym celu wystarczy wpisać imię i nazwisko.

Warto dodać, że system automatycznie dopasowuje wyniki, pokazując spis firm nawet wtedy, gdy podany zostanie jedynie fragment nazwy.

Rachunki bankowe na białej liście podatników

Istotnym dla przedsiębiorców elementem wykazu są numery firmowych rachunków bankowych, które publikowane są w przypadku podatników zarejestrowanych albo przywróconych do rejestru (jako czynni podatnicy VAT). Są one automatycznie pobierane z baz Krajowej Administracji Skarbowej, dlatego w sytuacji, gdy uległy zmianie, należy zgłosić to do urzędu skarbowego.

Zadbanie o aktualne dane jest bardzo istotne, ponieważ w przypadku zapłaty kontrahentowi kwoty powyżej 15 tysięcy złotych na inny rachunek bankowy niż ten z wykazu, nie będzie możliwości wliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodu. Co więcej, w sytuacji gdy odbiorca przelewu nie zapłaci należnego podatku od transakcji, właściciel firmy dokonującej płatności ponosi wraz z nim ryzyko odpowiedzialności za zaległości podatkowe.

Program Elisoft pudełko

Pobierz darmowy program do wystawiania faktur - ELISOFT Faktury

Pobierz teraz