Mały ZUS Plus to więcej plusów, czy minusów?

Mały ZUS Plus - Elisoft Blog

Program Mały ZUS Plus to rozwiązanie, które obowiązuje w naszym kraju od 1 lutego 2020 r. W skrócie oznacza on niższe składki dla małych przedsiębiorców. Co należy zrobić i jakie warunki trzeba spełniać, by móc skorzystać z tej opcji w 2022?

Zasady korzystania z Małego ZUS Plus

Żeby otrzymać ulgę, nie wystarczy być przedsiębiorcą. Pierwszym kryterium, które trzeba spełnić, jest limit przychodów. Twoje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie mogą przekroczyć 120 000 zł. W przypadku prowadzenia działalności tylko przez część roku, limit przychodu liczony jest proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności. Po drugie musisz wykazać, że prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni. Warto w tym momencie zaznaczyć, że Mały ZUS Plus nie obejmuje składki zdrowotnej. Tę kwotę będziesz musiał pokryć bez ulg i obniżek.

Kiedy nie otrzymasz wsparcia Małego ZUS Plus?

Nie zostaniesz wpisany do grona uczestników programu Mały ZUS Plus, gdy rozpoczynasz prowadzenie działalności w 2022 roku (ponieważ wtedy przez 6 miesięcy nie płacisz składki na ZUS tytułem ulgi na start, a przez 2 kolejne lata masz „preferencyjną stawkę”). Ponadto nie dostaniesz zgody, gdy w poprzednim roku

 • prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni;
 • rozliczałeś się w formie karty podatkowej i dodatkowo korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT;
 • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności np. twórca, artysta, freelancer, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o.;
 • prowadziłeś publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół;
 • przychód z tytułu prowadzenia działalności w roku poprzednim jest wyższy niż 120 tys. zł lub dochód jest wyższy niż 60 tys. zł.

Ważne daty w 2022 roku, czyli kiedy zgłosić się do Małego ZUS Plus

Jeśli spełniasz warunki oraz masz chęć skorzystania z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, najważniejszą datą dla Ciebie w 2022 roku jest 31 stycznia. Jeśli nie złożysz dokumentów w terminie, nie będziesz mógł skorzystać z Małego ZUS Plus przez cały rok. W takiej sytuacji o dołączenie do programu można ubiegać się do końca stycznia następnego roku.

Jeśli przedsiębiorca zaczyna spełniać warunki umożliwiające korzystanie z Małego ZUS Plus po 31 stycznia (np. po zakończeniu okresu płacenia „stawki preferencyjnej”), to w ciągu 7 dni od momentu w którym je spełnia, powinien przekazać do ZUS odpowiednie dokumenty.

Co trzeba zrobić, by dostać zielone światło od ZUS-u?

Po pierwsze wyrejestruj się z dotychczasowego ubezpieczenia (formularzem ZUS ZWUA), z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 lub 05 12, jeśli kontynuujesz działalność lub 05 70, 05 72, gdy kończy Ci się okres korzystania z preferencyjnych składek. Następnie na formularzu ZUS ZUA zgłoś się z nowym kodem dla Małego ZUS Plus tj.

 • 05 90 – dla osób, które nie mają ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • 05 92 – dla osób z ustalonym prawem do renty.

Jeśli jesteś beneficjentem Małego ZUS Plus i nadal chcesz z niego korzystać, nie przekazujesz żadnych dokumentów zgłoszeniowych. Musisz jednak złożyć dokumenty rozliczeniowe do 20 lutego 2022 roku.

Jak się zgłosić do Małego ZUS Plus?

Możesz to zrobić w oddziale ZUS albo online za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Ile czasu możesz przebywać pod parasolem Małego ZUS Plus?

Mniejsze składki na ubezpieczenia społeczne można płacić przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Mały ZUS Plus to nie tylko przywileje

Po wstąpieniu do programu, musisz przekazać do ZUS informacje o:

 • rocznym przychodzie
 • rocznym dochodzie
 • formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • podstawie wymiaru składek.

Zrób to w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym, czyli ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II. Musisz też być gotowy na przedstawienie na żądanie ZUS dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazanych informacji.

Celem wprowadzenia Małego ZUS Plus była poprawa sytuacji finansowej mikro przedsiębiorców oraz zwiększenie przedsiębiorczości Polaków. Jak zwykle jednak kij ma dwa końce i wybór niższej składki na ubezpieczenia społeczne przekłada się na niższe świadczenia. To Ty musisz podjąć decyzję, czy teraz płacić mniej i rozwijać firmę, czy płacić więcej z nadzieją np. na wyższe uposażenie emerytalne.

Program Elisoft pudełko

Pobierz darmowy program do wystawiania faktur - ELISOFT Faktury

Pobierz teraz