Podatek liniowy – co to jest?

Podatek liniowy - Elisoft Blog

Właściciele firm mogą rozliczać podatek dochodowy zarówno na zasadach ogólnych, jak i w inny, wybrany przez siebie sposób. Jedną z alternatyw stanowi dla nich podatek liniowy, który charakteryzuje jednolita stawka – niezależnie od uzyskanych przez przedsiębiorstwo dochodów. Czym jest podatek liniowy, kto może rozliczać się w ten sposób i jakie są jego zalety oraz wady?

Na czym polega podatek liniowy i kto może z niego korzystać?

Podatek liniowy jest jedną z form opodatkowania, które może wybrać przedsiębiorca. Jego wartość jest stała i wynosi 19%, co różni go od zasad ogólnych, zgodnie z którymi stawka podatku różni się w zależności od osiągniętych dochodów. Dlatego najczęściej jest on wybierany przez tych podatników, którzy przekraczają drugi próg podatkowy.

Z opodatkowania według stawki liniowej mogą skorzystać nie tylko osoby, które osiągają dochody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, ale również z działów specjalnych produkcji rolnej, do których zaliczamy między innymi uprawy w szklarniach, wylęgarnię drobiu, hodowlę zwierząt futerkowych czy prowadzenie pasiek.

Z podatku liniowego nie mogą natomiast skorzystać podatnicy uzyskujący przychody z tytułu umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło albo świadczący usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (w roku, w którym świadczyli dla niego usługi również w ramach stosunku pracy).

Kto powinien zastanowić się nad skorzystaniem z podatku liniowego?

Korzyści z podatku liniowego mogą czerpać przedsiębiorcy, którzy przekraczają drugi próg podatkowy, a więc osiągają dochody wyższe niż 85 528 zł. W takiej sytuacji opodatkowanie na zasadach ogólnych zakłada zastosowanie stawki w wysokości 32%, co może okazać się nieopłacalne dla właścicieli firm.

Wymierne oszczędności podatkowe można zauważyć zwłaszcza w przypadku dochodów powyżej 100 000 złotych.

Plusy i minusy podatku liniowego

Największym plusem podatku liniowego jest stała stawka opodatkowania, która jest korzystna dla przedsiębiorców osiągających większe dochody. Co więcej, takie rozwiązanie sprawia, że samo rozliczanie podatku jest prostsze – przedsiębiorca nie musi pamiętać o skali podatkowej występującej na zasadach ogólnych. Stały pozostaje natomiast mechanizm wyliczania dochodu – właściciel firmy może więc rozliczać koszty uzyskania przychodu, a także zachować i zabezpieczyć źródła przychodów.

Oczywiście poza licznymi plusami istnieją także minusy podatku liniowego. Warto pamiętać przede wszystkim o tym, że wybierając tę formę opodatkowania, nie można liczyć na skorzystanie z kwoty wolnej od podatku oraz różnego rodzaju ulg – w tym na Internet czy dzieci. Podatnik traci również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Jak odprowadzać zaliczki przy podatku liniowym?

Przedsiębiorca decydujący się na tę formę opodatkowania powinien składać zeznania roczne na formularzu PIT-36L (jest to możliwe również drogą elektroniczną). Ostatnim dniem na złożenie dokumentu jest 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.

Co więcej, podatnik zobowiązany jest do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Może to robić w formie:

  • miesięcznej – zaliczki powinno wpłacać się do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc
  • kwartalnej – zaliczki powinno wpłacać się do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni kwartał.

Prowadząc działalność gospodarczą i decydując się na podatek liniowy, należy rozliczać się z urzędem skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika.

Program Elisoft pudełko

Pobierz darmowy program do wystawiania faktur - ELISOFT Faktury

Pobierz teraz