Procedura OSS – czym jest i jakie może przynieść Twojej firmie korzyści?

Procedura OSS - Elisoft Blog

Sposób obsługi podatku VAT dla sprzedaży online w krajach Unii Europejskiej zmienił się 1 lipca 2021 roku. Zmiany dotyczą Pakietu VAT E-Commerce, a ich kluczowymi elementami są One Stop Shop (OSS) i Import One Stop Shop (IOSS). Czym zatem jest procedura OSS i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?

Czym jest procedura OSS?

Do 1 lipca 2021 roku istniał elektroniczny system, który umożliwiał usługodawcom działającym na terenie Unii Europejskiej rozliczanie się i płacenie należnego podatku VAT we wszystkich państwach członkowskich UE w jednym kraju członkowskim. Była to tak zwana procedura MOSS (Mini One Stop Shop). Od 1 lipca 2021 roku system obejmuje wszystkie usługi B2C (business to customer), które są dostarczane na terenie Unii Europejskiej. Oznacza to, że system kierowany jest również do sprzedawców działających w Internecie. Cały mechanizm został stworzony po to, aby ułatwić usługodawcom i sprzedawcom rozliczanie podatku VAT w różnych krajach, a więc aby odciążyć firmy, które prowadzą sprzedaż kierowaną do klientów w różnych krajach Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy, którzy dołączą do systemu OSS, mogą łatwiej realizować swoje zobowiązania podatkowe wobec innych państw członkowskich.

Nowy system OSS nie obejmuje już progów rejestracji. Zostały one zlikwidowane 1 lipca 2021 roku wraz z wejściem w życie nowego systemu. Była to zmiana obowiązkowa, mająca wpływ na wszystkie firmy, które prowadzą sprzedaż wewnątrzwspólnotową na odległość. Firmy, które prowadzą sprzedaż za granicą, są zobowiązane do naliczania stawki podatku VAT obowiązującej w kraju zamieszkania klienta od dokonania pierwszej transakcji, a następnie do przekazania jej zagranicznym organom podatkowym. Warto jeszcze raz podkreślić, że procedura OSS dotyczy tylko transakcji B2C. Transakcje B2B podlegają standardowym stawkom VAT. Decyzja o uczestnictwie w procedurze OSS musi być podjęta dla wszystkich krajów UE, w których firma prowadzi sprzedaż podlegającą opodatkowaniu.

Kto może skorzystać z procedury OSS?

Procedura OSS może być stosowana przez firmy posiadające siedzibę na terenie Unii Europejskiej, które świadczą określone usługi klientom (B2C) na terenie Unii Europejskiej. Procedura jest dostępna również dla firm z państw trzecich, które świadczą określone usługi transgraniczne na rzecz klientów (B2C) na terenie Unii Europejskiej. Możesz skorzystać z OSS również wtedy, gdy Twoja firma prowadzi sprzedaż na odległość dla klientów z krajów członkowskich UE lub jeśli obsługujesz dostawy, korzystając z elektronicznego interfejsu (np. platform handlowych). Wreszcie, z procedury OSS skorzystać mogą firmy z krajów trzecich, które prowadzą sprzedaż na odległość dla klientów z krajów członkowskich UE (pod warunkiem jednak, że wartość pojedynczej przesyłki nie przekracza 150 euro). Należy pamiętać, że są przypadki, w których nie ma możliwości skorzystania z procedury OSS. Jest to np. sprzedaż nowych pojazdów, sprzedaż towarów podlegających akcyzie itd.

Kraj, w którym rejestrujesz OSS, zależy od tego, w którym państwie siedzibę ma Twoja firma. W przypadku firm spoza UE, przedsiębiorstwo może samo wybrać, w którym z krajów UE zarejestruje się w OSS.

Warto nadmienić, że małe firmy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku, jeśli całkowita wartość dostaw do krajów UE w roku nie przekroczy 10 tysięcy euro. W takich przypadkach nalicza się stawkę krajową, a następnie zgłasza sprzedaż poniżej tej kwoty w swojej zwykłej krajowej deklaracji VAT. Ulga obejmuje tylko firmy z siedzibą na terenie Unii Europejskiej.

Czy warto skorzystać z OSS?

Procedura OSS została stworzona w celu uproszczenia przepisów dotyczących VAT z myślą o firmach sprzedających towary i usługi klientom w krajach członkowskich UE. Dzięki tej procedurze przedsiębiorcy mogą składać deklaracje podatkowe VAT elektronicznie (za pomocą jednego formularza) w jednym kraju członkowskim i łatwo dokonać jednorazowej płatności VAT dla wszystkich transakcji. Ogromnym uproszczeniem jest też współpraca z tylko jedną administracją podatkową – odpowiednią dla kraju, w którym zarejestrowana jest i ma siedzibę firma – w jednym języku.

Program Elisoft pudełko

Pobierz darmowy program do wystawiania faktur - ELISOFT Faktury

Pobierz teraz