Zwolnienie podmiotowe z VAT

Zwolnienie z VAT - Elisoft Blog

Zasady tego, kto może korzystać z podmiotowego zwolnienia VAT, reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług. Dokument ten zawiera także informacje o grupie podmiotów i działalności gospodarczych, które nie mogą skorzystać z tego przywileju. Zanim jednak podejmiesz decyzję, sprawdź, czy w Twoim przypadku to się w ogóle opłaca.

Kto może skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT?

Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT mówi o tym, że zwolniony może być podmiot, u którego wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 200 000 złotych. Do tej kwoty nie wlicza się kwoty podatku. W 2022 roku został utrzymany powyższy limit zwolnienia podmiotowego z VAT. Może z niego skorzystać nie tylko przedsiębiorca, który już działa na rynku, ale również rozpoczynający swoją działalność.

Jeśli otworzyłeś firmę w trakcie roku, to powinieneś wyliczyć proporcjonalną kwotę limitu, do którego możesz być zwolnionym z VAT. Jak go poprawnie wyznaczyć? Oto wzór:

200 000 zł × liczba dni do końca roku od momentu rozpoczęcia działalności/liczba dni w roku

Czyli na przykład, rozpoczynasz działalność 27 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało Ci 249 dni prowadzenia działalności. Więc, ponieważ jest to rok przestępny, kwota limitu będzie wynosiła: (200 000,00 x 249)/366 = 136 065,57 zł

Jak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

W przypadku gdy dopiero zarejestrowałeś się w CEiDG, nie musisz składać żadnych deklaracji do Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorcy, którzy są już czynnymi podatnikami VAT i chcą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, mogą to zrobić na formularzu VAT-R. Możesz też w dowolnym momencie zrezygnować z tego prawa.

Wyjątki od reguły

Nie wszystkie podmioty na rynku mogą jednak skorzystać ze zwolnienia z VAT. Ustawodawca określa, że nie możesz być zwolniony z podatku np. gdy zajmujesz się sprzedażą metali szlachetnych, wyrobów objętych akcyzą (oprócz np. wyrobów tytoniowych czy energii elektrycznej), budynków, a także świadczysz usługi prawnicze, doradcze, jubilerskie lub ściągania długów. Zwolnienie nie przysługuje również jeśli posiadasz siedzibę poza granicami kraju.

Podatnik bierny czy czynny?

Podatnik bierny (zwolniony) nie płaci VAT od swojej sprzedaży. Niestety nie może on też tego podatku odliczyć od swoich zakupów. Podatnik zwolniony może jednak rozliczać zakupy, w ramach działalności zwolnionej z VAT, w kwotach brutto. Czy to się opłaca? Trzeba to skalkulować indywidualnie.

Decydując się na bierność pod względem VAT, nie masz obowiązku składania deklaracji VAT oraz przesyłania plików JPK, ale zostanie na Ciebie nałożony nowy obowiązek. Będziesz musiał prowadzić ewidencję przychodów, tak aby zauważyć moment przekroczenia limitu 200 000 zł, przed którym musisz się zarejestrować, czyli zmienić w czynnego płatnika VAT.

W sytuacji, gdy Twoimi partnerami biznesowymi są podmioty zwolnione z VAT lub będziesz zajmować się handlem detalicznym, zwolnienie podmiotowe z VAT przyniesie Ci zysk. Cena Twoich produktów lub usług będzie niższa o VAT, a więc atrakcyjniejsza od konkurencji.

Jak widać, decyzja o skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego musi być rozpatrywana indywidualnie. Tak jak nie ma jednego przepisu prawa, który rozwiąże problemy wszystkich, tak nie ma decyzji, która nie niosłaby za sobą plusów i minusów. W Twoich rękach jest wyważenie obu oraz podjęcie autonomicznego wyboru.

Program Elisoft pudełko

Pobierz darmowy program do wystawiania faktur - ELISOFT Faktury

Pobierz teraz