Pomoc do aplikacji ELISOFT Faktury 2024 i ELISOFT Firma 2024

Jeśli nie znajdziesz pytania pasującego do twojego problemu, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

UWAGA: OD 1 X 2020 nastąpiła zmiana przepisów odnośnie oznaczeń na fakturach - otwórz pytanie A25 aby dowiedzieć się więcej

Sekcja A - Pytania dotyczące funkcjonalności w aplikacji (czy i gdzie znajduje się jakaś funkcja, jak jej użyć)

A01. Od czego zacząć pracę z programem ELISOFT Faktury 2024 lub ELISOFT Firma 2024?
A02. Jak zaimportować dane kontrahentów lub towarów i usług do programu?
A03. Jak skonfigurować wysyłkę maili z programu?
A04. Jak skonfigurować powiadomienia o bliskim lub przekroczonym terminie płatności za fakturę?
A05. Jak umożliwić klientowi płatność za fakturę przez internet?
A06. Dlaczego rozliczenie faktury nie zmienia wartości pól Zapłacono/Do zapłaty na fakturze?
A07. Dlaczego po usunięciu faktury numer ID nowej faktury jest inny niż numer tej faktury?
A08. Do czego służą dokumenty magazynowe?
A09. Jakie stawki VAT można używać w aplikacji?
A10. Jak wydrukować duplikat faktury?
A11. Jak zwiększyć liczbę miejsc po przecinku z 2 do 4 w cenach na fakturze?
A12. Jak program oblicza wartość netto i brutto na fakturach?
A13. Jak rozpocząć pracę z programem od nowa (jak usunąć dane testowe)?
A14. Jak wykonać inwentaryzację w programie?
A15. Jak zdefiniować dokumenty cykliczne?
A16. Jak wystawić fakturę z odbiorcą?
A17. Jak wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem?
A18. Jak wystawić fakturę zaliczkową?
A19. Jak zmienić logo na wybranym wydruku?
A20. Jak korzystać z funkcji księgowania dokumentów i generowania JPK?
A21. Jak korzystać z funkcji RODO w aplikacji?
A22. Jak korzystać z funkcji SPLIT PAYMENT w aplikacji?
A23. Jak umieścić dwa numery kont na wydruku faktury?
A24. Jak wykorzystać pola dodatkowe w dokumentach?
A25. Jak stosować kody GTU, kody procedur, kody dokumentów?
A26. Jak umożliwić klientom płatność za faktury na raty? (usługa fakturatka.pl)

Sekcja B - Pytania techniczne (zagadnienia związane z instalacją, przenoszeniem programu, konfiguracją, wykonywaniem kopii)

Sekcja C - Pytania dotyczące licencji programów